Selvitys käytetyistä evästeistä

Tietosuojakäytäntö

25. toukokuuta 2018 alkaen uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 (ns. RODO), yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja vapaasta tällaisten tietojen siirtoa sovelletaan. .

Art. 13 par. 1 ja par. Henkilötietojen suojasta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun yleisen asetuksen (Lainsäädäntö EU L 119, 04/05/2016) 2 pykälässä säädetään seuraavaa:

1) Henkilötietojesi ylläpitäjä on Korex International sp. z o.o. jonka kotipaikka on 26-600 Radom, ul. Staromiejska 10A;

2) Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään myyntisopimuksen (tilauksen suorittaminen) toteuttamiseksi tai pyyntösi myyntisopimuksen päättymistä edeltävistä toimista. (Oikeusperusta: henkilötietojen suojasta 27. huhtikuuta 2016 annetun asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

3) henkilötietojesi vastaanottaja on kuriiri / kuljetusyritys, joka suorittaa ylläpitäjän pyynnöstä myyntisopimuksen suorittamiseen tarvittavat kuljetuspalvelut;

4) Henkilökohtaiset tiedot tallennetaan niin kauan kuin on välttämätöntä suorittaa ostosopimus ja tämän ajanjakson jälkeen viiden vuoden ajan rekisterinpitäjän vaatimusten rajoittamisesta ja sen suhteen (laskenta mukaan lukien tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alussa), jossa rajoitus tapahtui). (Oikeusperusta: 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun henkilötietojen suojaa koskevan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e alakohta, kirjanpidosta 29 päivänä syyskuuta 1994 annetun lain 74 §: n 2 momentin 4 kohta ja 3 momentti).

5) sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi ja oikeus oikaista, poistaa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tietoja ja vastustaa heidän käsittelyään;

6) sinulla on oikeus esittää kantelu henkilötietosuojavaltuuskunnan puheenjohtajalle, jos katsotte, että henkilötietojesi käsittely on ristiriidassa henkilötietojen suojasta annetun yleisen asetuksen 27.4.2016 määräysten kanssa;

7) henkilötietojesi kirjaaminen on edellytys myyntisopimuksen tekemiselle. Sinulla on velvollisuus toimittaa ne, ja seuraamus siitä, että henkilötietoja ei anneta, on se, että järjestelmänvalvoja ei pysty tekemään ja suorittamaan myyntisopimusta.

Jos sinulla on kysyttävää, pysymme käytettävissäsi.

* Korex International sp. z o.o. ei vastaa kuriiritoimitusten toimitusaikoista. Jos haluat tilata paketin tietyn toimituspäivämäärän kanssa, kirjoita sähköpostilla – pyydämme lähettämään lähetyksesi palveluhinnasta.

Evästetiedostot

Sivusto ei kerää automaattisesti tietoja, paitsi eväste-tiedostoihin sisältyvät tiedot.

Evästiedostot ovat IT-tietoja, erityisesti tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Verkkosivuston käyttäjän päätelaitteeseen ja ovat tarkoitettu verkkosivujen käyttämiseen. Evästeet sisältävät yleensä sen verkkosivuston nimen, josta ne ovat peräisin, niiden tallennusaika loppulaitteessa ja yksilöllinen numero.

Evästeiden sijoittaminen verkkosivuston käyttäjän päätelaitteeseen ja niiden käyttäminen on verkkosivustooperaattori Korex international sp. z o.o. jonka sääntömääräinen kotipaikka on ul. Staromiejska 10A, 26 – 600 Radom

Evästeitä käytetään:

a) luo tilastoja, jotka auttavat ymmärtämään, miten verkkosivustoyritykset käyttävät verkkosivustoja, mikä parantaa niiden rakennetta ja sisältöä;

b) ylläpidetään Verkkosivuston käyttäjän istuntoa (sisäänkirjautumisen jälkeen), jonka ansiosta Käyttäjän ei tarvitse syöttää kirjautumistaan ja salasanansa verkkosivuston alasivuihin;

Verkkosivusto käyttää kahta evästeiden perustyyppiä: istunto evästeet ja pysyvät evästeet. Istunnon evästeet ovat tilapäisiä tiedostoja, jotka on tallennettu käyttäjän loppulaitteeseen, kunnes kirjaudut ulos, jättäen verkkosivuston tai sammuttamalla ohjelmiston (selaimella). Pysyvät evästeet tallennetaan käyttäjän laitteeseen eväste-tiedoston parametreissa määritellyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne.

Sivusto käyttää seuraavia evästeitä:

a) ”välttämättömät” evästeet, jotka mahdollistavat palvelujen saatavuuden verkkosivustolla, esim. autentikointikeksit, joita käytetään palveluissa, jotka edellyttävät todentamista verkkosivustolla;

b) evästeet, joita käytetään turvallisuuden varmistamiseen, esim. käytetään havaitsemaan petoksia todentamisen alalla verkkosivustolla;

c) tehokkuus-evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivujen sivujen käyttöä koskevien tietojen keräämisen;

d) ”toimivat” evästeet, joiden avulla käyttäjä voi valita käyttäjän valitsemat asetukset ja käyttäjän käyttöliittymän mukauttamisen esimerkiksi Käyttäjän alkuperän kielen tai alueen, fontin koon, sivuston ulkoasun jne. perusteella. ;

Monissa tapauksissa verkkosivustojen selaamiseen käytetty ohjelmisto (selaimella) sallii evästeiden tallentamisen käyttäjän laitteeseen oletuksena. Verkkosivut Käyttäjät voivat muuttaa evästeasetuksia milloin tahansa. Näitä asetuksia voidaan muuttaa erityisesti siten, että estetään evästeiden automaattinen käsittely web-selaimen asetuksissa tai ilmoitetaan niistä jokaisen sivustokäyttäjän laitteen merkinnästä. Yksityiskohtaiset tiedot evästeiden käsittelymahdollisuuksista ja -tavoista löytyvät ohjelmiston (selaimen) asetuksista.

Verkkosivustooperaattori ilmoittaa, että evästeiden käytön rajoitukset voivat vaikuttaa joihinkin verkkosivuston toimintoihin.

Verkkosivuston käyttäjälaitteeseen asetettuja evästeitä voivat käyttää myös mainostajat ja yhteistyökumppanit, jotka toimivat yhteistyökumppaneiden kanssa.

X
Tilaa Korkkinäytteitä