Korkki kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa – oikeudelliset näkökohdat

Täysin luonnonmateriaalina korkki on EU-lainsäädännön mukaan tarkoitettu elintarvikekosketukseen. Suosittelemme tutustumaan korkinpuhdistusainevalikoimaamme ja luetteloon säädöksistä, jotka vahvistavat, että EU-lainsäädännön mukainen korkki on täysin turvallista joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

https://korkkikauppa.fi/luokka/korkki-lasinaluset/

Kaikkiin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin materiaaleihin sovelletaan kahta eurooppalaista lainsäädäntöä:
• Asetus (EY) 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista, ns.
Puiteasetus tai FCM-asetus (elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit)

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja esineiden mukana tulee olla kirjallinen vakuutus, joka todistaa, että ne ovat niihin sovellettavien määräysten mukaisia.

Kirjallisen vakuutuksen avulla voidaan helposti tunnistaa materiaalit, esineet tai tuotteet, jotka ovat syntyneet valmistuksen välivaiheissa tai aineet, joita varten se on annettu.


• asetus (EY) 2023/2006 tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä valmistustavoista
Elintarvikekontakti, joka tunnetaan myös nimellä GMP (Good Manufacturing Practice) -säännökset

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=FI

Siksi kaiken materiaalin, jota pidetään FCM:nä, on oltava tämän lainsäädännön mukainen.

Asetus koskee muun muassa korkkia. Alla linkki säädösten koko tekstiin:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935

Taide. 16 – Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja esineiden mukana tulee olla kirjallinen vakuutus, joka todistaa, että ne ovat niihin sovellettavien määräysten mukaisia.

Kirjallisesta vakuutuksesta on helppo tunnistaa valmistuksen välivaiheen materiaalit, esineet tai tuotteet tai aineet, joille se on annettu.


• asetus (EY) 2023/2006 tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä valmistustavoista
Elintarvikekontakti, joka tunnetaan myös nimellä GMP (Good Manufacturing Practice) -säännökset

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj

Siksi kaiken materiaalin, jota pidetään FCM:nä, on oltava tämän lainsäädännön mukainen.

Muita EU-lainsäädännön asiakirjoja, joihin korkkiasetus viittaa, on ”Korkkitulppia ja muita elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia korkkimateriaaleja ja -tuotteita koskeva politiikka”.

https://www.edqm.eu/documents/52006/326251/Policy+statement+concerning+cork+stoppers+ja+muita+korkki+materiaaleja+ja+esineitä+tarkoitettu+tule+kontaktiin+ elintarvikkeet +%28Versio+2+päivätty+2007-09-05%29.pdf/a9a93369-d5a7-a890-9803-2223303f6678? version=1.1&t=1643300608883&download=true

Ja ISO-dokumentti ISO 633: 2019, johon yllä oleva asiakirja viittaa

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en


Vastaa

X
Tilaa Korkkinäytteitä